Mäklarinformation

Juridiskt namn: BRF Ölandsstenen
Adress: Ölandsgatan 47
              116 63 Stockholm

Byggnadsår: 1927
Ombyggnadsår: 1986
Förvärvades: 1992
Föreningen äger fastigheten: Ej tomträtt
Uppvärmning: Fjärrvärme
Ventilation: Mekanisk frånluft och tilluftsventiler
Antal lgh: 21 st
Antal hyresrätter: 0 st
Antal lokaler: 3 st
Gemensamhetsutrymmen: Tvättstuga, vindsförråd, källarförråd, cykelförråd, barnvagnsförråd, gård

Förvaltning ekonomi: City Ekonomikonsult
Förvaltare/fastighetsskötsel: Styrelsen
Godkänner juridisk person: Nej
Äkta bostadsrättsförening: Ja
Tillämpar Hembud: Nej
Ägande: Godkänner delat ägande. Stäm av ang procentfördelning med styrelsen innan köp
Andrahandsuthyrning: Medges efter ansökan hos styrelsen
Medlemskap: Medlemskapsansökan skickas till
Brf Ölandsstenen
Ölandsgatan 47
116 63 Sthlm
Månadsavgift: Värme, vatten, kabel-tv samt fiber ingår
Ekonomi: Inga planerade avgiftshöjningar 2019
Avgifter: Överlåtelseavgift 2,5% av gällande prisbasbelopp betalas av förvärvaren, Pantsättningsavgift 1% av gällande prisbasbelopp betalas av pantsättaren
Kabel-tv: ComHem
Fiber: Stockholms stadsnät
Parkeringsplatser: Nej
Kontaktpersoner: brfolandsstenen@gmail.com alt styrelsen@olandssten.se

Badrumsstammar bytta: 1986
Köksstammar bytta: 1986
Elstigare bytta: 1986
Tvättstuga renoverad: 1986
Taken renoverade: 2006-2007
Fasader renoverade: 2016
Fönster renoverade: 2009, 2016
Gård renoverad
inklusive nytt tätskikt:
2017
Dörrar till gård och
vädringsbalkonger
renoverade:
2012-2013
Injustering av
värmesystemet:
2017-2018
OVK: 2017-2018